Školstvo

V obci sa nachádza spojená škola
Spojenú školu Chminianske Jakubovany tvoria tieto zložky:

- Špeciálna základná škola

- Praktická škola

Na škole pracuje 52 pedagogických zamestnancov. Z toho je 49 učiteľov a 3 asistentky učiteľa. Získanú odbornú kvalifikáciu majú 27 pedagogickí zamestnanci, 17 pedagogických zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie bez špeciálnej pedagogiky. Kvalifikáciu si dopĺňa 17 zamestnancov. Traja zamestnanci sú so stredoškolským vzdelaním. Činnosť školy zabezpečuje aj 12 stálych administratívno - prevádzkových zamestnancov.

Škola je dobre vybaveniá didaktickou aj audiovizuálnou technikou (televízory, rádiomagnetofóny, videá, gitary, flauty, ľahkoovládateľné hudobné nástroje, kocky, stavebnice, písmenkové kocky, obrázky zvierat...). Vo výchovno - vzdelávacom procese pedagogickí zamestnanci využívajú aj svojpomocne vyrobené učebné pomôcky. Škola má samostatnú počítačovú učebňu a multimediálnu učebňu, ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou, a počítačmi, získanými z rôznych projektov.

Okrem spojenej školy je v obci ešte aj materská škola