Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva 2011_00001
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - STAVOPROJEKT
pdf Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 02. 07. 2011
pdf Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16. 08. 2011
pdf Dodatok č. DOD/01 - 2011/288/2010-IZ-5.0/V
pdf Zmluva o dielo č. 1
pdf Zmluva o dielo č. 2
pdf Zmluva o dielo č. 3
pdf Mandátna zmluva č. 1
pdf Mandátna zmluva č. 2
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Nájomná zmluva
pdf Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
pdf KÚPNA ZMLUVA 1 zverejnená dňa 09. mája 2012
pdf Nájomná zmluva č.1/2012
pdf KÚPNA ZMLUVA 2 zverejnená dňa 09. mája 2012
pdf KÚPNA ZMLUVA 3 zverejnená dňa 24. október 2012
pdf Nájomná zmluva
pdf Dodatok č.DOD/01 - 2013/068/2012-IZ-5.0/V
pdf Zmluva o splupráci - Terenná soc. práca
pdf Dohoda k zmluvnemu vzťahu
pdf Zmluva č.106/2013/OO
pdf Dodatok č.1 TF
pdf Zmluva o dielo 01-2012 hsv FSR
pdf Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2012 TF
pdf Mandátna zmluva - stavebný dozor
pdf Zmluva č.2212012016701
pdf Nájomná zmluva č.4/2013
pdf Mandátna zmluva - ORIN
pdf Dodatok č. DOD/02
pdf Dodatok č. DOD01-2013/011/2013
pdf Kúpna zmluva č.24022014
pdf Kúpna zmluva č. 24022016
pdf Kúpna zmluva č. 24022015
pdf Mandátna zmluva - Stavebný dozor - KC
pdf Mandátna zmluva - Výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístoje a softvér
pdf Zmluva o dielo - Kontajnerova škola
pdf Zmluva o dielo - HS HSV
pdf Kúpna zmluva č. 14/10/2014/1
pdf Špecifikácia ku KZ 141020141
pdf Kúpna zmluva č. 14/10/2014/2
pdf Špecifikácia ku KZ 141020142
pdf Kúpna zmluva č. 14/10/2014/3
pdf Špecifikácia ku KZ 141020143
pdf Kúpna zmluva 01/2014 ZŠ
pdf Kúpna zmluva 02/2014 ZŠ
pdf Kúpna zmluva 03/2014 ZŠ
pdf Dodatok č. 01-2015 k zmluve č. 011/2013-IZ-5.0/V
pdf Kúpna zmluva - akordeón
pdf Rámcová zmluva DLC
pdf Mandátna zmluva BOZP
pdf Zmluva PZS
pdf ZoD č.ZOD/0779/2015/HS-HSV
pdf Zmluva o reklame
pdf Mandátna zmluva - obstarávanie - čierne skládky
pdf Nájomná zmluva 1/2015 ZUŠ
pdf Darovacia zmluva 1/2015
pdf Kúpna zmluva - Komunitne centrum
pdf Kúpna zmluva - Olah, Múdra
pdf Kúpna zmluva pozemok za OcÚ
pdf Zmluva o odstránení nelegálnej skládky odpadov
pdf Zmluva o dielo - projektová dokumentácia MŠ - Zverejnené dňa: 23.05.2016
pdf Zmluva o dielo 17/10/2016
pdf Mandátna zmluva - Zabezpečnie procesov VO - MŠ ChJ - Zverejnené dňa: 24.11.2016
pdf Zmluva - web stránka - Zverejnené dňa: 03.02.2017
pdf Zmluva NP ŠOV - Zverejnené dňa: 26.01.2017
pdf Rámcova dohoda č. 01/2017 - Zverejnené dňa 20.03.2017