Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Komunitné centrum Chminianske Jakubovany“

           OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves                                       _____________________________________________________________

                        Zadávanie zákazky na poskytnutie služieb                Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby                                                     „Komunitné centrum Chminianske Jakubovany“     Obec Chminianske Jakubovany so sídlom Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Komunitné centrum Chminianske Jakubovany“.


Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82
082 33 Chminianska Nová Ves
IČO: 00 327 158
DIČ: 2020543173
Kontaktná osoba: Jozef Lukáč, starosta obce
Tel. č.: 051 / 779 55 96
Fax: 051 / 779 55 96
E-mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk

Výzva na predkladanie ponúk.doc stiahnuť TUZverejnil: Jozef Lukáč, dňa 13.11.2013