Nábytok pre Základnú školu Chminianske Jakubovany

 

                                       OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY

                         Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves    


           __________________________________________________________________________

                                            Zadávanie zákazky na dodanie tovaru


 


                           „Nábytok pre Základnú školu Chminianske Jakubovany“
Obec Chminianske Jakubovany so sídlom Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: „Nábytok pre Základnú školu Chminianske Jakubovany“.


Kontaktné miesto pre získanie informácií:


OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82
082 33 Chminianska Nová Ves
IČO: 00 327 158
DIČ: 2020543173
Kontaktná osoba: Jozef Lukáč, starosta obce
Tel. č.: 051 / 779 55 96
Fax: 051 / 779 55 96
E-mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk

Výzva na predkladanie ponúk.doc stiahnuť TU


Zverejnil: Jozef Lukáč, dňa 27.01.2014