Projekty

Publicita projektu
Vytvorenie nových pracovných miest = cesta k sociálnej a pracovnej inklúzii v obci Chminianske Jakubovany
Program ROMACT - Inklúzia Rómov na miestnej úrovni
ROMACT