Projekty

Vytvorenie nových pracovných miest = cesta k sociálnej a pracovnej inklúzii v obci Chminianske Jakubovany

Pracovníci

Publicita projektu
Publicita projektu
Pracovné činnosti
Pracovné činnosti
Opatrovateľka
Opatrovateľka
Spolupráca materského centra s MŠ
Spolupráca materského centra s MŠ
Spolupráca materského centra s komunitnými pracovníkmi
Spolupráca materského centra s komunitnými pracovníkmi
Zemné úpravy pri ZŠ
Zemné úpravy pri ZŠ
Oprava fasády KC
Oprava fasády KC
Odvodňovanie KC
Odvodňovanie KC