Aktuality

Výzva na predloženie ponúk - projektový manažér
Podrobnosti o Výzve na predloženie ponúk nájdete v sekcii DOKUMENTY - Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk -

Výberové konanie - Pedagogický asistent v materskej škole
Obec Chminianske Jakubovanyvyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkciepedagogický asistent v materskej škole.Ďalšie informácie nájdete TUalebov sekcii DOKUMENTY - VÝBEROVÉ

Výberové konanie - RIADITEĽ - Základná škola
Obec Chminianske Jakubovany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcieriaditeľa Základnej školy, Chminianske Jakubovany 21.

Ďalšie informácie nájdete TU
alebo v

Výberové konanie na pozíciu Terenného soc. pracovníka
Výzvu najdete v sekcii DOKUMENTY - Výberové konanie

Výzvy
Výzvy sú v sekcii DOKUMENTY - VÝZVY

Verejná vyhláška - VYVESENÉ: 01. júna 2011
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie predlženie platnosti územného rozhodnutia pre líniovú stavbu: "Chminianske Jakubovany-Technická vybavenosť obce"

Verejná vyhláška 2 - VYVESENÉ: 26.11.2011
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Chminianske Jakubovany Protipovodňová ochrana - úprava potoka".Nachádza sa v

«      1   |   2