Aktuality

Projekt

V našej obci od 01.03.2015 prebieha projekt "Vytvorenie nových pracovných miest = cesta k sociálnej inklúzii v obci Chminianske Jakubovany". Tento projekt je zameraný na vytvorenie nových pracovných miest najmä príslušníkov MRK. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom vo výške 95% a obcou Chminianske Jakubovany 5%.
fotka k clanku