Súčasnosť

Okres: Prešov

Nadmorská výška: 420 m.n.m.

Počet obyvateľov: 2036

Výmera katastra: 1367 ha

Územie obce Chminianske Jakubovany leží v juhozápadnej časti Šariša, v západnej časti
pohoria Šarišská vrchovina. Podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského kraja a
okresu Prešov. Takmer celé územie obce je budované centrálnokarpatským
paleogénom.

V obci žije v súčasnosti 2036 obyvateľov, z toho v osade okolo 1579 Rómov. Presný počet Rómov však nemožno určiť, pretože mnohí z nich nie sú evidovaní na obecnom úrade ani s trvalým ani s prechodným pobytom  Práve rozvoju tejto komunity sa venujú dve organizácie s pôsobiskom v Jakubovanoch a to špeciálna základná škola a Komunitné centrum pre Rómov. Obidve inštitúcie poskytujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež. V obci okrem spomenutých inštitúcií existuje Dobrovoľný hasičský zbor a poľovnícke združenie.